Download tejer el aire - Donostia Kultura

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
1
AIREA EHUNDU
TEJER EL AIRE
María Cueto
Maiatza 12 mayo - Uztaila 3 julio • 2011
EGILEA
MARIA CUETO
(Avilés, 1960) Berastegin bizi eta lan egiten du 1992. urteaz
geroztik.
Ehungintzako teknikak ikasten hasi eta tapiz, pintura, zeramika eta serigrafiari
buruzko hainbat ikastaro egin zituen Asturias, Madril, Bartzelona eta Artelekun
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
(Donostia).
Oviedoko Arte Eskolan Diseinu Grafikoko graduatua eskuratu zuen (1989).
1990.etik
argazkilaritzako
ehun-bilbeen
inguruan
ikertu
du
eta
ekoizpen
ezberdinetako diseinuan erabiltzeko kolaborazioak egin ditu:
Ehun
estanpatuak
Verdiren
Il
Trovatore
operarako
(Oviedo-Madril-Valentzia
koprodukzioa), txotxongilo-lan baten eszenografia: Madrilgo Teatro de la Luna
konpainiaren
El
Jardinero
eta
serigrafiako
edizioetarako
eta
Arkitekturako
aplikazioetarako.
Asturiasko
Printzerriko
Kultura
Kontseilaritzaren
hainbat
beka
jaso
zituen
(1990/1994).
Egin dituen erakusketen artean, honako hauetan egindakoak nabarmendu behar
ditugu:
Antón de Candás Museoan, Tolosako Aramburu Jauregian, Iruñako Zitadelako
Mistoen Pabiloian eta Gijongo Jovellanos Institutuan.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
1
2
Bere instalaziorik entzutetsuenak honako hauek izan dira:
Arbol de Sueños Gijongo Barjola Museoko Kaperan (2004), Gaia
Iruñako
Zitadelako Labean (2006) eta Morada del Aire Madrilgo INEren eraikinean (2007).
2010. urtean, Oviedoko Guillermina Caicoya galeriak bere lanetako bat aurkeztu du
Santander eta Lisboako Arte Azoketan.
AIREA EHUNDU
Erakusketa honetan Maria Cuetoren traiektoria trinkotzen du, bere lanak arintasun
eta hauskortasunerantz egindako bilakaera ezagutzea ahalbidetzen digun ibilbide
kronologiko batean.
Egindako bidea egiten du berriz ere, osagarritasunez gabetu eta sakontasunez
hornitzeko, oinplanotik espaziorantz sakontzeko, sentimenduaren eta ideiaren
harmoniara iristeko.
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
Hasteko beirate bat azaltzen da eta barruan artista liburu bat, ideien
hasiera,
tekniken mintegia, bizitzaren apunteak eta bere ondorengo lanaren zirriborroak.
Bere lehen lanekin jarraitzen du, tapiz kontzeptutik gertukoekin, eta horietan
bakar-bakarrik landare-elementuak erabiltzen ditu, ehundurak nabarmentzen ditu,
eta
materialekin
eta
materialen
arteko
elkarrizketa,
hiztegiaren
trebetasun
teknikoagatik beti harritzen duena, ezartzen du.
Ondoren, landareak altxor gisa gordetzen dituzten kaligrafiako zeinu eta balioen
inguruan ikertzen du, eta trinkotasunaren eta hutsaren arteko jolas batean,
poemak, zentzuz betetako haiku abstraktuak konposatzen ditu.
Jarraian, intuizioari jarraituz egiten du aurrera bere eraikuntzak zabaldu arte, eta
horietan geometriaren eta naturaren, kaosaren eta ordearen arteko bi poloen
arteko tentsioak hunkitzen gaitu.
Erakusketa honen bitartez aukera berriak ezagutu, existentziaren dardara eta
ahultasuna sumatu, Mariak airea bera ehuntzean lortzen duen magiaz gozatzen
dugu.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
2
3
IBILBIDEA ETA LANAREN BANAKETA
Areto nagusiaz gain, erakusketa osatzen duten bi espaziotan:

Ekitaldi-aretoaren
gelaurrea.
Inprimatutako
paperezko
zerrenden
basoa,
ibilbide bat bilbez egindako lorategi batean zehar.

Ipuinen Dorrea. Modu digitalean inprimatutako oihala, lan baten argazkiaren
erreprodukzioarekin, zeina lorategian zabalduta naturara itzultzen baita.
MATERIALAK ETA TEKNIKAK
Lan guztiak, bere fazeta denetan erabilitako landare-elementuez eginda daude:
Haziak, sustraiak, adarrak, hostoak, harizpiak, zuntzak, hariak, sokak, azalak,
papera.
Informazio-orri horietan lan bakoitzean erabilitako landareak zehazten dira.
Egiteko, txirikordatu, korapilatu, josi edo ehundu egin dira material horiek.
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
Hainbatetan, finkatzeko kolazko geruza daramate. Aurkikuntza eta ohiko teknikaren
eraldaketa horrek hari bakoitza puntu zehatzean finkatzea ekarri zuen, eta horrela,
hutsuneak sortuz, obra ezberdinak arintzea. Ehun ireki horietan oihalarena
berarena den biguntasuna zurruntasun bihurtzen da, eta horrela bilbeak, lehen
mailako arkitekturak eraiki daitezke.
Erabilitako prozedurak, gure amonek, oraindik, erabiltzen zituzten artisau-lanen
omenezkoak dira: lihoa, espartzua, kalamua eta bestelako espezieak biltzetik eta
landu arte.
Artelanak
ARTISTA LIBURUA
IZENBURUA: LECTURA INTERIOR (1992/1995)
14 ehun biltzen ditu. Vincin (Toscana) egoitza nagusia izanik, Italian zehar
egindako bidaia luze batean hasi zuen.
Hasiera bateko asmoa, ehun horien barne-marrazkiaren argazkia egin ahal izateko
harien euskarri izatea izan bazen ere, poliki-poliki, berez garrantzia hartzen joan
zen beren bilbea.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
3
4
Eguneroko elementuak, bidean jasotako hostoak, brotxeta baten makilatxoa, nahiz
naturak
edo
arkitekturak
sorrarazitako
ikusizko
inpresioak,
fatxada
bateko
materialen arteko kontrastea, leiho baten atalaseko itzalak, landare baten kimuen
sorrera biltzen ditu.
SERIEEN IZENBURUAK
Aretoen espazio-mugek ez dute Maria Cuetok sortutako serie guztiak aurkezten
uzten, baina gehienen adibideak erakusten saiatu gara.
Izenburu orokorrekin serie bakoitzaren hainbat ezaugarri laburbiltzen dira.
LEIHOAK
Kalamuzko sokez ehuntzen dira markoak, eta gaza edo landare-zuntzez baoak.
Egilearen oroimenean, Lizarrako kordelgilea izan zen Jose Manuel Zufiaurre zenaren
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
irudia azaltzen da beti leiho horietan.
LANDARE OROIMENA
Euskarri gisa zuntzez egindako ehunak biltzen ditu, eta horien gainean adarrak,
hostoak, etab. korapilatu, josi, ehundu edo zeharkatzen dira.
“Entre la nieve” lanaren kasuan, hitzez hitzeko harremana dago elurrak zuritu
ondoren azaltzen diren belar-harizpiekin.
OROIMENAREN IHIAK
Ihi eta kanaberez egindako bilbeak gero eta irekiago eta arinagoak dira.
Espazioa hartzen duten proiekzioak eta itzalak lanean integratu eta haren osagai
bihurtzen dira.
IDEOTRAMAK
“Ideograma” hitzarekin izendatutako jolas honetan, espazioan ideiak marrazten
dira.
Gero
eta
garrantzi
handiago
dute
poesia,
musika,
isilune
eta
ekialdeko
filosofiarekiko loturek.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
4
5
TOPAKETAK
Bere estiloaren nortasun-ezaugarriak galdu gabe, artista-talde batekin abentura
baten esku hartzeko gonbitari erantzuten dio eta Txinako ipuin herrikoi bat
ilustratzen du. Ipuinean, lorezain zahar baten igoera eta luditzea ematen da.
AIREKO BIZILEKUA
Landareek bere egiten dute aire, forma eta bolumen zehatzak hartuz.
Bibrazioa eta ahultasuna dira, loreen iheskortasuna bezain harrigarriak diren
landare horien ezaugarriak.
Oinplanotik espaziorako behin betiko urratsa, zeinetan batzuetan, duen tamaina
handia dela-eta, eta ezartzen diren harreman eta proportzioengatik, kokaleku duten
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
tokia eraltzen dute.
SUITE
Izenburu hau musikako terminotik hartua dago, aparteko zatiez osatutako baina
nolabaiteko batasuna duen konposizioa definitzen dulako.
BILBEAK
Diseinuan hariak eta ehundurak aplikatzearen inguruko ikerketa dute abiaburu.
Fotolito horiek handitu, txikitu, eraldatu edo edozein estanpazio-teknikaren bitartez
inprima daitezke.
Ehunetatik lortzeko bi modu egon dira:
A.- Argazkiak lineako filmean, grisik gabe.
B.- Argazki digitalak eta, ondoren, ordenagailuko tratamendua.
INPRIMATUTAKO OLANA
Erreprodukzio hau Tolosako NATURALDIA 2007 Jardunaldietan, Kultura Etxeko
fatxadan zabalduta, ikusgai egon zen talde-lan baten zatia da.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
5
6
AIREA EHUNDU
TEJER EL AIRE
María Cueto
Maiatza 12 mayo - Uztaila 3 julio • 2011
AUTORA
MARIA CUETO (Avilés, 1960) vive y trabaja en Berastegi desde el año 1992.
Se inicia en el aprendizaje de técnicas textiles y realiza diversos cursos de tapiz,
pintura, cerámica y serigrafía en Asturias, Madrid, Barcelona y Arteleku (Donostia).
Se gradúa en Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Oviedo (1989).
Desde 1990 ha investigado con tramas textiles fotográficas y ha realizado
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
colaboraciones para su uso en el diseño de distintas producciones:
Estampado textil para la ópera Il Trovatore de Verdi (Coproducción de OviedoMadrid-Valencia), escenografía de una obra de títeres: El Jardinero de la compañía
Teatro de la Luna de Madrid y para ediciones de serigrafía y aplicaciones en
Arquitectura.
Obtiene varias Becas de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias
(1990/1994).
Exposiciones realizadas en:
Museo Antón de Candás, Palacio Aramburu de Tolosa, Pabellón de Mixtos de la
Ciudadela de Pamplona, Instituto Jovellanos de Gijón.
Sus instalaciones más renombradas han sido:
Árbol de Sueños en la Capilla del Museo Barjola de Gijón (2004), Gaia en el Horno
de la Ciudadela de Iruña (2006) y Morada del Aire en el edificio del INE de Madrid
(2007).
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
6
7
El año 2010 la galería Guillermina Caicoya de Oviedo ha presentado su obra en las
Ferias de Arte de Santander y Lisboa.
TEJER EL AIRE
Esta exposición condensa la trayectoria de María Cueto en un itinerario cronológico
que nos permite conocer la evolución hacia la ligereza y fragilidad que ha seguido
su trabajo.
Recorre el camino andado para despojarlo de lo accesorio y dotarlo de hondura,
para profundizar del plano hacia el espacio, para llegar a la armonía de sentimiento
e idea.
Se abre con una vitrina que contiene un libro de artista, embrión de ideas, semillero de
técnicas, apuntes de vida y bocetos de su obra posterior.
Continúa con sus primeros trabajos, cercanos en su concepto al tapiz, en los que se
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
decanta por el uso exclusivo de elementos vegetales, resalta sus texturas,
establece un diálogo con y entre los materiales que sorprende siempre por la
destreza técnica de su vocabulario.
Investiga después en los signos y valores caligráficos que las plantas atesoran y, en
un juego entre lo denso y el vacío, compone poemas, haikus abstractos pero
portadores de sentido.
Avanza, más adelante, de manera intuitiva, hasta desplegar sus construcciones, en
las que la tensión entre geometría y naturaleza, entre los dos polos de caos y
orden, nos hacen vibrar de emoción.
Esta exposición nos permite ampliar horizontes, percibir el temblor y lo frágil de la
existencia, disfrutar con la magia que María logra al tejer el puro aire.
RECORRIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA
Además de la sala principal, dos espacios completan la muestra :

Antesala del salón de actos. Un bosque de tiras de papel impresas, un recorrido
por un jardín de tramas.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
7
8

Torre de los Cuentos. Un telón impreso digitalmente con la reproducción
ampliada de una fotografía de una obra, que desplegada en el jardín, retorna a la
naturaleza.
MATERIALES Y TÉCNICAS
Todos los trabajos están resueltos con elementos vegetales, empleados en todas
sus facetas :
Semillas, raíces, ramas, hojas, hebras, fibras, hilos, cuerdas, cortezas, papel.
En estas hojas informativas se detallan las plantas utilizadas en cada obra.
Para su realización estos materiales están trenzados, anudados, cosidos, tejidos.
En algunos casos, llevan un baño de cola para fijarlos. Este descubrimiento y
alteración de la técnica habitual supuso poder fijar cada hilo en el punto exacto y
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
aligerar, creando vacíos, las diversas obras. En estos tejidos abiertos se transforma
la cualidad blanda, propia de la tela, en rigidez, lo que va a permitir construir
entramados, arquitecturas primarias.
Los procedimientos empleados encierran un homenaje a labores artesanas, que aún
practicaban nuestras amonas, desde la recogida hasta la elaboración del lino,
esparto, cáñamo y otras especies.
Obras
LIBRO DE ARTISTA
TÍTULO: LECTURA INTERIOR (1992/1995)
Contiene 14 tejidos. Comenzado en un largo viaje por Italia, con base en Vinci
(Toscana).
Si bien la intención inicial de estos tejidos fue servir de soporte para conseguir
fotografiar su dibujo interior, su trama, poco a poco, fueron cobrando importancia
por sí mismos.
Incorporan desde elementos cotidianos, unas hojas recogidas en el camino, el
palito de una brocheta, hasta las impresiones visuales provocadas por la naturaleza
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
8
9
o la arquitectura, el contraste de materiales de una fachada, las sombras del
umbral de una ventana, el nacimiento de los brotes de una planta.
TÍTULOS DE SERIES
Los límites espaciales de las salas no permiten presentar todas las series que María
Cueto ha concebido, pero hemos procurado mostrar ejemplos de la mayoría de
ellas.
Con los distintos títulos generales se resumen algunas características de cada serie.
VENTANAS
Tejidas con cuerdas de cáñamo para los marcos y con gasas o fibras vegetales para
los vanos. En la memoria de la autora, estas ventanas, siempre se abren al
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
recuerdo de José Manuel Zufiaurre, cordelero de Estella, ya fallecido.
MEMORIA VEGETAL
Agrupa los tejidos con fibra como soporte sobre el que, anudadas, cosidas, tejidas o
atravesadas, van las ramas, hojas, etc.
En el caso de “Entre la nieve” hay una relación literal con las briznas de hierba que
asoman en el manto blanco tras cuajar la nevada.
JUNCOS DEL RECUERDO
Los entramados se van haciendo más abiertos y ligeros hechos con juncos y cañas.
Las proyecciones y sombras que ocupan el espacio se integran y pasan a formar
parte de la obra.
IDEOTRAMAS
Juego nominativo con la palabra “ideograma”, dibujan ideas en el espacio.
Van cobrando importancia las asociaciones con la poesía, la música, los silencios y
la filosofía oriental.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
9
10
ENCUENTOS
Sin perder los rasgos de identidad, propios de su estilo, responde a una invitación,
para participar en una aventura con un grupo de artistas e ilustra un cuento
tradicional chino, en el que se produce la ascensión y redención de un viejo
jardinero.
MORADA DEL AIRE
Los vegetales se apropian del aire, adoptando formas y volúmenes puros.
La vibración y fragilidad son características de estos móviles que deslumbran con la
misma fugacidad que las flores.
Paso definitivo del plano al espacio, que en ocasiones, por su gran tamaño, y por
las relaciones y proporciones que se establecen, transforman el lugar en el que se
IFK-CIF Q2000541I
6634n VI 2009-11
instalan.
SUITE
Este título se apropia del término musical que define una composición con trozos
independientes, aunque con cierta unidad.
TRAMAS
Parten de la investigación para aplicar hilos y texturas de tejidos al diseño.
Estos fotolitos pueden ser, ampliados, reducidos, alterados e impresos en cualquier
técnica de estampación.
Ha habido dos maneras de obtenerlos desde los tejidos:
A.- Fotos en película de línea, sin grises.
B.- Fotos digitales y posterior tratamiento en el ordenador
LONETA IMPRESA
Esta reproducción es parte de un trabajo colectivo que se expuso en las Jornadas
de NATURALDIA 2007, en Tolosa, desplegado en la fachada de la Casa de Cultura.
Aiete Kultur Etxea
Aiete pasealekua, 63 • 20009 Donostia-San Sebastián
tel (0034) 943 481 920 • [email protected]
10